eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Čo sú podvodné útoky sociálneho inžinierstva („Social Engineering Fraud“)?

sociálne inžinierstvo, fraud attacks, phishing, podvodné útoky

Útoky sociálneho inžinierstva využívajú zákerné škodlivé taktiky prostredníctvom sociálnych interakcií, ako sú e-maily alebo textové správy, na manipuláciu používateľov, aby im odovzdali dôverné informácie.
Podvodné útoky („fraud attacks“) sa snažia zneužiť aspekty ako je autorita alebo dôvera, s cieľom oklamať niekoho, aby vyzradil informácie, namiesto toho, aby sa jednoducho spoliehal len na kliknutie na škodlivý odkaz. Je  dôležité im porozumieť, pretože so správnymi ukradnutými prístupovými oprávneniami sa útočníci môžu často dostať ďaleko do podnikových sietí.

Tipy na predchádzanie podvodným útokom sociálneho inžinierstva

Fraud útoky sa snažia maximalizovať dôveru a pocit naliehavosti pri nátlaku alebo presviedčaní používateľov, aby získali cenné informácie o prístupe, takže je kľúčové poznať tipy, aby ste sa nestali obeťou. Na čiastočné zabránenie takýmto útokom môžu organizácie využiť niektoré z nástrojov a stratégií, ktoré zabraňujú aj iným typom útokov sociálneho inžinierstva. 
Okrem toho je tu pre spoločnosti hneď niekoľko odporúčaní, ktoré Vám môžu pomôcť zmierniť hrozbu:

1) Nabádajte používateľov, aby používali jedinečné používateľské mená a heslá

Nie je to nový koncept, ale prinútiť zamestnancov meniť heslá a dodržiavať základné pravidlá hesiel je dôležité. Okrem toho, vyžadovanie jedinečných hesiel namiesto opakovaných hesiel znižuje rozsah prístupu v prípade získania ich údajov.

2) Pomôžte zamestnancom naučiť sa rozpoznať pokusy o phishing

Simulované phishingové útoky pomáhajú Vašej organizácii testovať povedomie a ostražitosť používateľov voči hrozbám phishingu. Trénujete tak správne postupy pri situáciach, keď sa používatelia stretnú s reálnymi cielenými phishingovými útokmi. Podľa našich dlhoročných skúseností týmto zvýšite mieru rozpoznania phishingových mailov o desiatky percentuálnych bodov.

3) Investujte do školení o kybernetickej bezpečnosti

Školenie o kybernetickej bezpečnosti môže pomôcť vzdelávať zamestnancov v tom, ako identifikovať hrozby a chrániť seba a svoje organizácie. Pridanie tohto typu školenia do interných školiacich programov môže priniesť užívateľom hodnotné informácie a školenie môže poskytnúť scenáre a kontext, ktoré pomôžu poučiť každého o rôznych technikách útokov.

4) Eliminujte kľúčové vektory útoku

Organizácie potrebujú mať e-mailové bezpečnostné brány aby eliminovali škodlivé prílohy a odkazy. Firewall brány webových aplikácií sú dôležité na zabezpečenie prístupu na webové stránky a na identifikáciu a zakázanie škodlivých odkazov alebo vloženého kódu. Nástroje detekcie a odozvy koncových bodov (EDR) sú zase dôležité na ochranu rôznych koncových bodov.

5) Zapojte svojich zamestnancov

Jedným z najdôležitejších krokov k zlepšeniu rizikového profilu organizácie je zapojenie zamestnancov a prevzatie zodpovednosti za plnenie ich bezpečnostných povinností. Vďaka školeniam, správnym nástrojom a efektívnym procesom môžu môže každý začať pristupovať ku kybernetickej bezpečnosti zodpovedným spôsobom.

6) Buďte pripravení s efektívnou odozvou

Systémy XDR môžu poskytnúť rýchlu a efektívnu reakciu, keď sa zistí incident.

7)  Trénujte a buďte pripravení

Predplatné služby pripravenosti na incidenty poskytujú nástroje a usmernenia, ktoré organizáciám pomáhajú lepšie sa pripraviť na kybernetický incident prostredníctvom hodnotení pripravenosti, vývoja IR príručky a testovania IR príručky (stolové cvičenia).

8) Používajte ZTNA a MFA

ZTNA rozširuje princípy ZTA na overenie používateľov a zariadení pred každou reláciou aplikácie. ZTNA potvrdzuje, že spĺňajú pravidlá organizácie na prístup k tejto aplikácii. Zásady možno presadzovať ako pre vzdialených pracovníkov, tak aj pre pracovníkov v areáli.
S MFA navyše zvýšite istotu identity používateľa overením iného faktora s adaptívnou autentifikáciou. Ak dôjde k útoku cez MFA, účinná ZTNA obmedzí prístup, najmä ak sú správne zavedené pravidlá prístupu v niektorých časoch dňa.