eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Ako sa chrániť pred útokmi sociálneho inžinierstva?

ochrana phishing sociálne inžiniesrvto

Ako sa chrániť pred útokmi sociálneho inžinierstva?

ochrana phishing sociálne inžiniesrvto

Sociálne inžinierstvo existuje tak dlho, ako dlho existujú informácie, ktoré by niekto mohol chcieť ukradnúť. V digitálnej oblasti používajú kyberzločinci túto taktiku psychologickej manipulácie, aby prinútili ľudí porušiť bežné bezpečnostné postupy. Ide o druh podvodu, ktorý sa spolieha skôr na ľudskú chybu než na digitálny hacking.

Toto sú niektoré bežné formy sociálneho inžinierstva v digitálnej komunikácii:

 • Odcudzenie identity – V týchto útokoch sa kyberzločinci tvária ako dôveryhodné entity, vydávajú sa za niekoho koho by ste mali poznať alebo vzbudzuje dôveru.
 • Pretexting – Kyberzločinci používajú falošné príbehy, aby prinútili svoje ciele k odhaleniu citlivých informácií.
 • „Baiting“ / Vnadenie – Útočníci využívajú prísľuby odmien alebo výhod, aby prilákali svoje ciele.

V útokoch sociálneho inžinierstva zločinci využívajú psychologické princípy, ako je dôvera, strach z premeškania, autorita a túžba byť nápomocní. Keď sa Vy a Vaši používatelia naučíte rozpoznávať tieto hrozby, môžete si vybudovať silnú obranu. V tomto blogovom príspevku sa budeme zaoberať tromi hlavnými krokmi, ktoré môžete podniknúť na ochranu seba a svojej firmy.

1. Zostavte si „ ľudský firewall“

Ak chcete, aby vaši zamestnanci dokázali rozpoznať útoky sociálneho inžinierstva, musíte ich vzdelávať. Školenie by malo zahŕňať rôzne typy taktík sociálneho inžinierstva – ako napríklad: phishing, telefónne orientované doručenie útoku (TOAD), Pretexting, „Baiting“ / Vnadenie, „Quid pro quo“, „Tailgaiting“,…

Je dobré informovať svojich zamestnancov o najnovších trendoch útokov. Preto má kontinuálne vzdelávanie väčší vplyv ako jednorazové školenia. Pravidelné aktualizácie znalostí užívateľov Vám môžu pomôcť udržať Vašu pracovnú silu v strehu.

Svoje školiace úsilie môžete podporiť pomocou komplexnej platformy na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti. Takáto platforma poskytuje obsah, ktorý je navrhnutý tak, aby zvýšil účasť používateľov a pomohol udržať lekcie, pomocou prostriedkov ako je gamifikácia a mikrolearning. Kvízy, interaktívne moduly a simulované phishingové scenáre môžu pomôcť Vašim používateľom naučiť sa, ako sa stať aktívnymi obrancami pred útokmi.

Akčné tipy:

 • Aspoň raz za mesiac otestujte svoj tím pomocou simulovaných phishingových e-mailov
 • Minimálne raz za štvrťrok uskutočňujte školenia na zvýšenie povedomia o bezpečnosti
 • Poskytujte aj ďalšie školiace informácie, ako sú rôzne intranetové obežníky či vytlačené plagáty

2. Spomaľte a pýtajte sa

Môžete predpokladať, že Váš bezpečnostný IT tím zaviedol technológiu na obranu proti sociálnemu inžinierstvu. Neexistuje však žiadna všestranná finta, ktorá by tieto útoky zastavila. Preto musíte k digitálnej komunikácii pristupovať kriticky, najmä ak zahŕňa žiadosti o citlivé informácie alebo výzvy na vykonanie naliehavých opatrení.
Samozrejme, že chcete dokončiť svoju prácu rýchlo a reagovať napríklad na Váš vedúci tím. Ale aktéri hrozieb počítajú s týmito princípmi správania.

Spomaľte
Ide o zásadný krok v boji proti sociálnemu inžinierstvu. Umožňuje Vám kritickým okom vyhodnotiť situáciu a rozpoznať potenciálne červené vlajky. Keď spomalíte, premeníte automatické, reflexívne reakcie na premyslené, premyslené činy.

Buďte skeptický
Keď sa pozastavíte nad otázkou, či je interakcia legitímna, môžete si všimnúť nezrovnalosti. Môžete položiť otázky ako: „Je táto žiadosť od osoby alebo subjektu, ktorému môžem dôverovať?“, „Môžem si overiť ich identitu?“ a “Je táto žiadosť skutočne naliehavá?”
Môžete sa poradiť s kolegami alebo manažérmi alebo sa obrátiť na pravidlá spoločnosti. Alebo môžete dokonca vykonať rýchle vyhľadávanie na internete na overenie tvrdení.

Akčné tipy:

 • Skontrolujte, či e-maily neobsahujú nezvyčajné výrazy alebo žiadosti
 • Dôkladne skontrolujte, či sú e-mailové adresy a názvy domén autentické
 • Overte požiadavky, ktoré prichádzajú cez alternatívne komunikačné kanály

3. Používajte viacvrstvovú obranu

Ak chcete mať náskok v boji proti sociálnemu inžinierstvu, musíte prijať viacvrstvový bezpečnostný prístup. Inými slovami, musíte skombinovať ľudský prvok ostražitosti používateľa s pokročilými nástrojmi.

Hlavnou súčasťou tejto stratégie je nasadenie pokročilého riešenia zabezpečenia e-mailov, ktoré dokáže zastaviť počiatočný útok. V ideálnom prípade by mal využívať kombináciu analytiky správania, strojového učenia (ML) a umelej inteligencie (AI). Spoločne pracujú na analýze vzorcov v komunikácii a identifikácii anomálií, ktoré môžu signalizovať pokus o sociálne inžinierstvo. Ešte lepšie: Môžu sa poučiť z prebiehajúcich hrozieb, aby časom zlepšili detekciu.

 • Analýza správania môže sledovať typické akcie používateľov a označovať odchýlky, ktoré môžu naznačovať napadnutie účtu alebo zlý úmysel.
 • Algoritmy ML dokážu spracovať obrovské množstvo údajov, aby rozpoznali a predpovedali taktiku útočníkov.
 • Umelá inteligencia sa dokáže rýchlo prispôsobiť novým stratégiám a poskytuje dynamickú obranu, ktorá sa vyvíja s prostredím hrozieb.

Technológia overovania odosielateľa je tiež dôležitá pre vašu obranu. Zastaví útoky založené na identite, kde aktéri hrozieb posielajú správy pomocou doménového spoofingu alebo podobných domén. V týchto útokoch sa aktéri hrozieb vydávajú za dôveryhodných partnerov a ľudí pracujúcich vo vašej spoločnosti. Toto je bežná technika, ktorá sa používa pri útokoch, ako je kompromitácia obchodných e-mailov (BEC) a podvody s dodávateľskými faktúrami. Môžete zabrániť tomu, aby sa správy od týchto podvodníkov dostávali cez Proofpoint Email Fraud Defense a nastavením DMARC na „odmietnutie“. Vyžaduje si to, aby systém overil identitu odosielateľa, čo znamená, že všetky e-maily, ktoré sa vydávajú za osobu, budú automaticky odmietnuté.

Keď skombinujete sofistikované nástroje na zabezpečenie e-mailov s neustálym školením zamestnancov a kultúrou povedomia o bezpečnosti, vaša firma môže výrazne znížiť svoje vystavenie útokom sociálneho inžinierstva.

Akčné tipy:

 • Použite pokročilé nástroje na zabezpečenie e-mailu na blokovanie podozrivých správ pred ich doručením
 • Nastavte DMARC na „odmietnutie“, aby ste zaistili, že sa nikto nebude môcť vydávať za vaše domény
 • Na okamžité odstránenie latentných útokov použite automatické nápravné riešenia, ako je napr. Proofpoint CLEAR

Zhrnutie

Ochrana pred sociálnym inžinierstvom je neustála výzva. Vyžaduje si to kombináciu uvedomelosti, skepticizmu a technologickej podpory. Ale môžete vytvoriť impozantnú obranu proti týmto útokom, keď:

 • Pochopíte psychologické aspekty týchto útokov
 • Budete vzdelávať seba a svoj tím
 • Uplatníte robustné bezpečnostné opatrenia
 • Budete opatrní na sociálnych sieťach
 • Používate pokročilé technológie