eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Sídlo spoločnosti

 eWAY s.r.o.
M.R. Štefánika 77
Žilina 010 01
Slovensko

E-mail: info@ewaydigital.sk

Obchodný kontakt

E-mail:
obchod@ewaydigital.sk

Telefónne číslo: 0903 529 565

Fakturačné údaje

Register: Okresný súd Žilina, vložka číslo 63073/L, oddiel Sro

Identifikačné údaje:
IČ:
47 972 459
IČ DPH/VAT: SK2024168916
IBAN: SK47 0900 0000 0050 6303 7735
BIC SWIFT: GIBASKBX

Technická podpora

 

Technické oddelenie

E-mail: support@ewaydigital.sk

nová technická požiadavka