eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Vzdelávanie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je v dnešnej elektronickej dobe veľmi dôležitá. Elektronické online vzdelávanie v rôznych oblastiach kybernetickej bezpečnosti zabezpečí vedomosti vo všetkých potrebných okruhoch pre Vašich zamestnancov. Okrem toho poskytne aj preskúšanie nadobudnutých poznatkov v podobe vedomostných testov alebo simulovaných phishingových útokov a následný reporting.

Ide o komplexné riešenie zvyšovania povedomia užívateľov v oblasti bezpečnosti IT, ktoré Vám a Vašej firme zabezpečí súlad so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti (paragraf 7, vyhláška č.4).
Moduly vzdelávania o kybernetickej bezpečnosti sú už dostupné aj v slovenskom jazyku.

Proofpoint Security Awareness Training

Špičková vzdelávacia platforma o kybernetickej bezpečnosti. Toto riešenie plne vyhovuje požiadavkám Zákona o kybernetickej bezpečnosti a implementáciou splníte požiadavky vyhlášky č.4, odpovedajúce bodu paragrafu 7 (ZoKB). Podľa spoločnosti Gartner je Leader Magic Quadrant pre oblasť počítačového vzdelávania kontinuálne od roku 2013 až do posledného vyhodnotenia v Júli 2019.
(Kliknite pre viac informácií)

KnowBe4 – tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KnowBe4 je jedna z najväčších svetových online platforiem na školenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ponúkne Vám simulované phishing, vishing alebo USB útoky a tiež krátke vzdelávacie moduly a videá na rôzny témy kybernetickej bezpečnosti ako napr. bezpečnosť hesiel, malvéry, e-mailová bezpečnosť a mnoho iných.
(Kliknite pre viac informácií)

CybeReady: Automatizované školenie o kybernetickej bezpečnosti

 

Platforma CybeReady, ktorú vytvorili experti na kybernetickú bezpečnosť, kombinuje dátovú analýzu s pokročilou automatizáciou a umožňuje spoločnostiam spustiť jednoduché a úspešné školenie bez zaťaženia IT tímov. Na platforme môžete definovať rôzne stupne obtiažnosti, upravovať obsah podľa potrieb jednotlivých skupín zamestnancov a následne sledovať výsledky v pokročilých real-time analytických reportoch.
(Kliknite pre viac informácií)

Elektronické vzdelávanie Kaspersky Automated Security Awarness Platform

Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti od Kaspersky Automated Security Awarness Platform vytvára silné, sebestačné a jednotné podnikové prostredie určené k vzdelávaniu zamestnancov. Efektívny spôsob, ako úspešne bojovať proti ľudským chybám, ktoré sú dnes najväčším rizikom v kybernetickom svete.
(Kliknite pre viac informácií)

Kybernetická bezpečnosť hrou! Interaktívna tímová hra, ktorá zlepšuje porozumenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou (ako napríklad predstavenstvo, top management) a pracovníkmi IT alebo IT security. Menia ich vnímanie kybernetickej bezpečnosti. Predstavuje softwarovú simuláciu skutočného dopadu malwaru a iných útokov na výkonnosť podniku a tržby.
(Kliknite pre viac informácií)

Online interaktívny tréning pre IT špecialistov. Online tréning pozostáva zo štyroch modulov, ktoré pomôžu IT pracovníkom nadobudnúť zručnosti v rozoznávaní útokov či  zhromaždení potrebných informácií pri reportovaní problémov. Zaučí  a precvičí potrebné schopnosti IT pracovníkov pre používanie nástrojov a softvérov v každodennej praxi.
(Kliknite pre viac informácií)

Už máme za sebou viac ako

0
úspešných študentov
0
poslaných phishingových kampaní
0 %
zlepšenie rozpoznávania hrozieb

Spokojní zákazníci využívajúci naše služby vzdelávania:

sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Logo SSE

Stredoslovenská energetika, a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

považská vodárenská spoločnosť

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

UVO

Úrad pre verejné obstarávanie

EUSTREAM_logo

Eustream, a.s.