eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Medzinárodný deň hesiel

cybersecurity , heslo

Dnešný deň 05.05.2020 je medzinárodným dňom hesiel – ako každoročne prvý štvrtok v mesiaci máj – a teda ideálny deň napríklad aj na osobný audit Vami používaných hesiel.

Svetový deň hesiel bol zavedený za účelom pripomenutia dôležitosti úlohy kvalitného hesla v online priestore. Heslá, ktoré denne používame sú veľmi často ľahko prelomiteľné – čo môže viesť k zneužitiu Vašich súkromných údajov, poškodeniu dobrého mena a tiež to môže napríklad stáť spoločnosť v ktorej pracujete nemalý obnos peňazí.

My sme sa Vám rozhodli priniesť krátky zoznam odporúčaní ako na dobré heslo a ako si ho chrániť:

  1. Nepoužívajte rovnaké heslo pre viacero účtov/služieb.
  2. Heslo by sa nemalo skladať z ľahko zistiteľných osobných údajov – dátumy narodenia, mená rodičov či detí.
  3. Dobré heslo by malo byť kombináciou viacerých znakov: malých i veľkých písmen, číslic, špeciálnych znakov a ideálne aspoň 8 znakov dlhé.
  4. Nezapisujte si heslá do online dokumentov, e-mailov a ani do súborov v počítači.
  5. Meňte pravidelne v čase svoje heslá – niektoré služby to od Vás budú samé vyžadovať, no mali by ste si z času na čas zmeniť heslá aj k účtom, ktoré to nevyžadujú.
  6. Pre možnosť ukladania hesiel využite radšej nástroj na správu hesiel /password manager/ (ide o službu, ktorá si všetky Vaše komplikované a unikátne heslá zapamätá za Vás. K prihláseniu do všetkých služieb Vám vďaka tomu vo výsledku bude stačiť zapamätať si iba jedno hlavné unikátne heslo.)
  7. Tam kde je to možné sa nespoliehajte iba na heslo a využite možnosť 2-faktorovej autentizácie.
  8. Zamyslite sa predtým, ako niekde zadáte svoje heslo – dávajte si pozor hlavne na (phishingové) odkazy v e-mailoch, neoverené odkazy zo sociálnych sietí a podobne.