eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

„Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť“ – znie heslo tejto kampane.

Mesiac október sa stal už tradičným mesiacom kybernetickej bezpečnosti – stal sa ním už v roku 2012. Čo to ale znamená a čo by mal verejnosti priniesť?

Jeho poslanie je pomerne jednoduché – snaží sa o zvyšovanie povedomia na túto tému, podporenie digitálnej bezpečnosti a osvojenie si jej základov aj širšou verejnosťou.
Rôzne inštitúcie Európskej Únie sa zapájajú a tvoria túto kampaň, ktorej zameranie je podpora kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami EU.  Uskutočňuje sa pomerne veľké množstvo aktivít-  od školení a webinárov cez rôzne prezentácie a konferencie – v tomto roku predovšetkým online formou.
Každý rok má táto kampaň o trošku inú tému a heslo. Tento rok sa sním stalo „Think before you click“ – teda „Rozmýšľaj, kým klikneš“. Snaží sa tak varovať užívateľov ohľadom rozšíreného problému kybernetických podvodov.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa rozdelil na dve hlavné témy:

Kybernetické podvody (1. a 2. týždeň – od 1. do 16. októbra) –  prezentujú sa informácie o súčasných a potenciálnych kybernetických hrozbách, aby podnietila širokú verejnosť a inštitúcie k uplatňovaniu základných zásad kybernetickej bezpečnosti.
Aktivity sa zameriavajú napríklad na phishing a podvody pri online nakupovaní.

Digitálne zručnosti (3. a 4. týždeň – od 17. do 31. októbra) – predstavuje vzdelávacie aktivity, ktoré informujú širokú verejnosť o bezpečnosti na internete. Rozoberá záležitosti súkromia v digitálnom priestore, ako je napríklad ochrana osobných údajov.

Security awarness training

My v eWAY s.r.o. kybernetickú bezpečnosť rozhodne považujeme za tému, ktorú je treba prezentovať verejnosti. Nechceme tak robiť iba v rámci jedného mesiaca – celoročne preto ponúkame na výber kurzy kybernetickej bezpečnosti pre Vaše spoločnosti na mieru.
Vieme Vám ponúknuť komplexné vzdelávanie pre Vašich zamestnancov a aj ich následné preskúšanie od spoločností Proofpoint či Kaspersky – viac sa dozviete v rubrike „Vzdelávanie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti“. Nájdete tu napríklad tiež interaktívnu doskovú hru od spoločnosti Kaspersky, ktorá Vás hravou formou zasvätí do problematík sveta digitálnej bezpečnosti.