eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Ako dnes chrániť svoj Windows XP

windows XP logo

Ako dnes chrániť svoj Windows XP?

windows XP logo

Microsoft prestal oficiálne podporovať systém Windows XP už v roku 2014. Napriek tomu existuje ešte veľké množstvo užívateľov tohto zastaralého operačného systému.

November 2020: Podľa StatCounter sa na trhu používa približne 80% trhu zariadenia so systémom Windows, pričom Windows XP si stále drží 0,8%. To by znamenalo, že počet počítačov fungujúcich na systéme XP je približne10 miliónov. Iné zdroje, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Microsoft, však odhadujú celkové globálne množstvo počítačov fungujúcich na operačnom systéme XP až na 20 miliónov.

Antivírus pre windows, mac, android, ios, cloudPokračujte v ochrane svojho XP systému so spoločnosťou Kaspersky

Systém Windows XP už nie je spoločnosťou Microsoft podporovaný. Takže jeho používatelia už nedostávajú bezpečnostné aktualizácie a možnosti opravy od výrobcu. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že nedávno sa dostal medzi širokú verejnosť úplný zdrojový kód XP, ktorý tento systém sprístupnil každému hackerovi, tento operačný systém sa stal závažným bezpečnostným problémom.

Aká je alternatíva?

Dni operačného systému XP sú zrátané – všetci to vieme. Alternatívne možnosti zabezpečenia, ktoré stále podporujú XP, sú obmedzené z hľadiska kvality a výkonu. Väčšina je zameraná na zákazníka a žiadna nedokáže poskytnúť takú úroveň ochrany, ktorú zúfalo potrebuje najmä nepodporovaný operačný systém. Navyše je nepravdepodobné, že by tieto produkty zostali dlho podporované. Bezpečnostný trh XP sa rýchlo vytráca.

ochrana priemyselných strojov  Inovujte svoje systémy

Aj keď sa zastaraný operačný systém dá naďalej používať, vaša ochrana je ohrozená. Už viac nemáte podporu a aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Váš súčasný operačný systém vám bráni využívať všetky výhody najnovšieho vývoja v produktoch, ako je napríklad aj verzia 11 aplikácie Kaspersky Endpoint Security for Business.

Nedostatok ochrany by mohol byť budíček, že Vaša organizácia by mala začať investovať do moderného hardvéru a softvéru. Nie pokračovať v hľadaní riešení pre fungovanie už nepodporovaného systému. Teraz je čas urobiť si plány, kam pôjdete ďalej a ako a kedy budete inovovať.

  ochrana v reálnom čase Čo ale robiť v tomto momente?

Prechod na nový operačný systém si vyžaduje čas a my vás zatiaľ nechceme nechať nechránených. Našťastie máme ďalší bezpečnostný produkt na ochranu koncových bodov, ktorý podporuje systém XP. A bude to robiť aj v dohľadnej budúcnosti.

Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Embedded Systems Security vás bude plne chrániť a podporovať, kým nebudete pripravený na upgrade na nový operačný systém Windows schopný vyhovieť najnovším technológiám proti kybernetickým hrozbám, ktoré ponúka Kaspersky Endpoint Security for Business 11.

Toto riešenie ponúka všetku spoľahlivú ochranu viacvrstvového bezpečnostného riešenia. Založené je na oceňovanom antivírusovom engine – plus má výhody centralizovanej správy prostredníctvom známeho Kaspersky Security Center. A keďže je toto riešenie špeciálne navrhnuté tak, aby podporovalo širokú škálu operačných systémov Windows, počnúc Windows XP SP2, kladie nízke nároky na hardvérové zdroje.

Toto riešenie poskytuje priame zabezpečenie pre tie organizácie, kde prechod od systému XP môže chvíľu trvať, alebo to jednoducho momentálne nie je možné. Používa sa v prostrediach citlivých na výpadky, v automatizovaných systémoch, a v prípadoch, keď je prevádzka strojov mimoriadne dôležitá, avšak nastavená na málo výkonné operačné systémy a všade tam, kde je nevyhnutné viacvrstvové zabezpečenie, bez ohľadu na obmedzenia operačného systému.

Kaspersky Industrial CyberSecurity

Ochrana priemyslu Kaspersky

Ochrana priemyselných zariadení Kaspersky Industrial CyberSecurity je portfólio technológií a služieb navrhnutých pre zabezpečenie každej priemyslovej úrovne. Vrátane serverov SCADA (scada security best practices), panelov HMI, strojárenských pracovných staníc, radičov PLC, sieťových pripojení a osôb – bez toho, aby negatívne ovplyvnilo prevádzkovú kontinuitu a konzistenciu technologického procesu. Flexibilné, všestranné nastavenia znamenajú, že riešenie je možné nakonfigurovať pre splnenie jedinečných potrieb a požiadaviek jednotlivých priemyslových zariadení.

V prípade, že tieto riešenia predstavujú niečo, čo by Vaša spoločnosť potrebovala, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poskytneme bližšie informácie o produkte, či poradíme s výberom iného produktu pre Vás na mieru.

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

„Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť“ – znie heslo tejto kampane.

Mesiac október sa stal už tradičným mesiacom kybernetickej bezpečnosti – stal sa ním už v roku 2012. Čo to ale znamená a čo by mal verejnosti priniesť?

Jeho poslanie je pomerne jednoduché – snaží sa o zvyšovanie povedomia na túto tému, podporenie digitálnej bezpečnosti a osvojenie si jej základov aj širšou verejnosťou.
Rôzne inštitúcie Európskej Únie sa zapájajú a tvoria túto kampaň, ktorej zameranie je podpora kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami EU.  Uskutočňuje sa pomerne veľké množstvo aktivít-  od školení a webinárov cez rôzne prezentácie a konferencie – v tomto roku predovšetkým online formou.
Každý rok má táto kampaň o trošku inú tému a heslo. Tento rok sa sním stalo „Think before you click“ – teda „Rozmýšľaj, kým klikneš“. Snaží sa tak varovať užívateľov ohľadom rozšíreného problému kybernetických podvodov.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa rozdelil na dve hlavné témy:

Kybernetické podvody (1. a 2. týždeň – od 1. do 16. októbra) –  prezentujú sa informácie o súčasných a potenciálnych kybernetických hrozbách, aby podnietila širokú verejnosť a inštitúcie k uplatňovaniu základných zásad kybernetickej bezpečnosti.
Aktivity sa zameriavajú napríklad na phishing a podvody pri online nakupovaní.

Digitálne zručnosti (3. a 4. týždeň – od 17. do 31. októbra) – predstavuje vzdelávacie aktivity, ktoré informujú širokú verejnosť o bezpečnosti na internete. Rozoberá záležitosti súkromia v digitálnom priestore, ako je napríklad ochrana osobných údajov.

Security awarness training

My v eWAY s.r.o. kybernetickú bezpečnosť rozhodne považujeme za tému, ktorú je treba prezentovať verejnosti. Nechceme tak robiť iba v rámci jedného mesiaca – celoročne preto ponúkame na výber kurzy kybernetickej bezpečnosti pre Vaše spoločnosti na mieru.
Vieme Vám ponúknuť komplexné vzdelávanie pre Vašich zamestnancov a aj ich následné preskúšanie od spoločností Proofpoint či Kaspersky – viac sa dozviete v rubrike „Vzdelávanie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti“. Nájdete tu napríklad tiež interaktívnu doskovú hru od spoločnosti Kaspersky, ktorá Vás hravou formou zasvätí do problematík sveta digitálnej bezpečnosti.