eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Správa o stave phishingu 2021 od spoločnosti Proofpoint

STATE OF PHISH 2021

Hĺbkový pohľad na informovanosť, zraniteľnosť a odolnosť používateľov z roku 2021 od spoločnosti Proofpoint.

Chceli by ste vedieť, ako dobre používatelia rozumejú pojmom a osvedčeným postupom v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Viete o najdôležitejších problémoch, s ktorými sa tímy kybernetickej bezpečnosti zaoberajú v dôsledku phishingových útokov? Ako organizácie bojujú proti útokom sociálneho inžinierstva?

Radi by sme vám ponúkli kópiu správy o stave phishingu spoločnosti Proofpoint 2021, ktorá prináša kritické a použiteľné prehľady o aktuálnom stave hrozby phishingu vrátane:

• Medzery v informovanosti a znalostiach koncových používateľov, ktoré by mohli ohroziť Vašu spoločnosť

• Vplyvy phishingových útokov a spôsoby, akými sa profesionáli kybernetickej bezpečnosti pokúšajú bojovať proti týmto hrozbám

• Ako sa zákazníci Proofpoint stavajú k školeniu o znalosti phishingu a ako im pomáhame merať úspečnosť školení

Stiahnite si tento report úplne zdarma, aby ste sa dozvedeli, ako môžu organizácie posilniť schopnosti a vedomosti svojich zamestnancov, aby stali sa silnejšou obrannou líniou.

Stiahnite si správu o stave phishingu 2021 po vyplnení Vašich údajov: