eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Služby kybernetickej bezpečnosti

Vo svojom portfóliu služieb Vám môžeme ponúknuť aj vypracovanie rôznych bezpečnostných projektov, ktoré Vaša spoločnosť potrebuje či už kvôli dodržiavaniu legislatívnych zákonov alebo kvôli vlastnej bezpečnosti.

Služby ktoré ponúkame:

GAP (rozdielová analýza)

Cieľom je identifikovať nesúlad s požiadavkami legislatívy, popísať ich a navrhnúť spôsoby, ako ich splniť. Informácie získavame cez:

 • Dotazníky.
 • Riadené rozhovory so zodpovednými pracovníkmi (väčšinou IT,  ľudské zdroje, právne oddelenie,..). Tieto rozhovory môžeme realizovať aj videokonferenciou
 • Obhliadky u zákazníka (hlavne pre oblasť fyzickej bezpečnosti)

Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov

 • Posúdenie identifikovaných základných služieb.
 • Identifikácia aktív podporujúcich základnú službu.
 • Kategorizácia sietí.

Analýza rizík

 • Vypracovanie katalógu rizík a katalógu opatrení.

Bezpečnostná dokumentácia

 • Vrcholová bezpečnostá dokumentácia
 • Klasifikácia informácií
 • Vykonávacia bezpečnostná dokumentácia, najmä pre oblasti:
  IB s dodávateľmi,
  fyzická bezpečnosť,
  riadenie kapacít,
  riadenie zmien,
  pravidlá kontrolnej činnosti,
  organizácie informačnej bezpečnosti,
  riadenia aktív, hrozieb a rizík, personálnej bezpečnosti,
  riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
  riadenia technických zraniteľností systémov a zariadení,
  riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
  riadenia prevádzky,
  riadenia prístupov, kryptografických opatrení,
  riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
  riadenia kontinuity procesov.

Auditná činnosť

 • Vykonávanie interných bezpečnostných auditov a overenie súladu prijatých interných dokumentov so zavedenými procesmi
 • Poradenská činnosť v oblasti výberu produktov pre zabezpečenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti

Referencie:

komvak logo
považská vodárenská spoločnosť