eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

NAKIVO Backup & Replication

Zálohovanie a obnova od NAKIVO – cenovo dostupné, vysoko hodnotené a rýchle riešenie, ktoré prináša zálohovanie, replikáciu, okamžitú obnovu, obnovu po havárii  a monitorovanie infraštruktúry v jednom prehľadnom riešení. Zálohovanie, ransomware ochrana a site recovery pre virtuálne, fyzické, cloudové a SaaS prostredia.

Zálohovacie riešenie od Nakivo si môžete spravovať sami alebo využiť možnosť manažovaných služieb od eWAY prostredníctvom našich certifikovaných zamestnancov a nezaťažovať tak svoje IT oddelenie a zamestnancov.

Kľúčové výhody NAKIVO zálohovacieho riešenia:

Zálohy odolné voči ransomvéru

NAKIVO Backup & Replication Vám umožňuje chrániť zálohy a záložné kópie proti úprave, vymazaniu, alebo ransomvérovému šifrovaniu. Môžete vytvárať nemenné zálohy v lokálnych Linux repozitároch a Amazon S3 bucket-och (so zapnutým zámkom objektu S3) na špecifikovanú dobu uchovávania. Aj keď sú nemenné zálohy chránené pred vymazanie alebo šifrovanie škodlivým softvérom, môžete ich použiť na obnovu v prípade potreby.

Vrstvenie zálohovania údajov

Presúvajte zálohované dáta medzi rôznymi úložnými platformami v závislosti od Vašich potrieb. Riešenie Vám umožňuje posielať zálohy a záložné kópie do lokálnych priečinkov, NFS/CIFS zdieľania, verejného cloudu (Amazon S3, Wasabi), či deduplikačných zariadení. Na automatické vrstvenie medzi rôznymi typmi ukladania môžete použiť funkciu Job. Napr. nastaviť sériu úloh na lokálne ukladanie denných záloh, odosielanie záloh týždenne do sekundárneho úložiska a odosielať mesačne zálohy na Amazon S3.

Funkcie výkonu na podnikovej úrovni

NAKIVO prináša vynikajúce funkcie zvyšujúce výkon. Riešenie využíva zmenu sledovacej technológie (vlastné, CBT, RCT alebo CRT) aby optimalizovali proces zálohovania. IT Monitoring umožňuje sledovanie výkonu a zdravia, aby sa zabránilo prekážkam, skúmať problémy a predvídať budúce potreby. NAKIVO tiež poskytuje funkcie na zrýchlenie zálohovania, zlepšenie výkonu a správu šírky pásma používania, aby ste sa vyhli preťaženiu siete a zachovali prevádzku efektívnu (LAN-Free Data Transfer, Network Acceleration, Advanced Bandwidth Throttling, atď.).

Okamžité obnovenie pre neprerušované pracovné prostredie

NAKIVO Backup & Replication poskytuje okamžitú granulárnu funkciu obnovy, umožňujúcu správcom obnovenie súborov a objektov aplikácií (v Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft Active Adresár, Oracle Database atď.) na ich originálne alebo aj iné umiestnenie. Riešenie ponúka aj Cross-Platform obnovu na zjednodušenie obnovy v zmiešaných prostrediach. Môžete obnoviť aj virtuálne počítače VMware vSphere VMs na Microsoft Prostredie Hyper-V a naopak pre obnovu VM ponúka dlhodobú archiváciu alebo testovanie obnoviteľnosti.

Jedno riešenie pre všetky prostredia

Riešenie ponúka celý rad funkcií ochrany údajov, vrátane zálohovania, replikácie, okamžitej granulárnej obnovy, úplnej obnova VM a Site Recovery pre virtuálne, cloudové, fyzické a SaaS prostredia. Chráňte VMware vSphere VMs, Microsoft Hyper-V VM, Nutanix AHV VM, Amazon EC2 inštancie, Windows/Linux servery a pracovné stanice, NAS zdieľané súbory, Microsoft 365 dáta a databázy Oracle cez intuitívne centralizované webové rozhranie.

Vynikajúca technická podpora

Vynikajúca 24/7 technická podpora od zamestnancov NAKIVO vám pomôže aby ste boli vždy spokojní so službami zálohovania, ktoré dostávate. Okrem toho Vám NAKIVO môže ponúknuť bezplatné ukážky a pomôcť s nasadením, čo Vám môže pomôcť jednoducho začať s používaním zálohovania a obnovy.

Možnosti nasadenia zálohovania a obnovy od NAKIVO

NAKIVO backup - zálohovanie a obnova

Zálohovanie a obnova pre virtuálne, fyzické, cloudové
a SaaS prostredia

  • Zálohovanie pre virtuálne a cloudové VM
  • Zálohovanie fyzických serverov a pracovných staníc
  • Vstavaná záloha Microsoft 365
  • Zálohovanie pre Oracle cez RMAN
  • Zálohovanie zdieľania súborov NFS/SMB (CIFS).
  • Zálohovanie pre VMware Cloud Director
  • Zálohovanie s ohľadom na aplikácie (Exchange, SQL, AD atď.)
  • Zálohovanie založené na politike, aby zodpovedalo pravidlám politiky
  • Okamžité overenie zálohy
nakivo zálohovanie