eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Elektronické vzdelávanie Kaspersky Automated Security Awareness Platform

Tréning kybernetickej bezpečnosti Kaspersky

Kaspersky Automated Security Awarness Platform (KASAP) vytvára silné, sebestačné a jednotné podnikové prostredie určené k vzdelávaniu zamestnancov. Toto je jediný efektívny spôsob, ako úspešne bojovať proti ľudským chybám, ktoré sú dnes najväčším rizikom v dnešnom kybernetickom svete. Aké sú hlavné riziká a prečo si vybrať toto riešenie:

 • Kybernetická bezpečnosť je dôležitou témou, v ktorej by mali byť všetci zamestnanci zaškolení
 • 80% bezpečnostných incidentov je spôsobených chybou a nedbanlivosťou zamestnancov
 • Toto vzdelávacie a tréningové prostredie znižuje peňažné straty z útokov o 50-60%
 • Štandardné informačné a vzdelávacie programy sú neefektívne a ťažko zvládnuteľné
 • Až 400 USD za zamestnanca za rok – takéto sú priemerné náklady na útoky typu phishing
 • Priemerný ekonomický dopad kybernetických incidentov spôsobených zamestnancom je až 865 000 USD.
 • Návratnosť investícií na Kaspersky Security Awareness je výnimočne rýchla

Online vzdelávacie moduly

Kybernetická bezpečnosť:

 • Antiphishing
 • Ochrana a likvidácia dát
 • Bezpečné sociálne siete
 • Fyzická bezpečnosť
 • Bezpečnosť smartphone
 • Bezpečnejší pohyb na webe
 • Bezpečnosť mimo kanceláriu
 • Sociálne inžinierstvo
 • Školenie URL
 • Bezpečnosť elektronickej pošty
 • Heslá

Testy znalostí

Pre stanovenie úrovne znalostí a potrieb školenia užívateľov. Zahŕňa rôzne oblasti bezpečnosti, dopredu definované alebo náhodné vyhodnocovanie, zákaznícky definované otázky a nastaviteľnú dobu trvania.

Simulované útoky

Zákaznícky upraviteľné šablóny phishingových e-mailov rôzneho stupňa obtiažnosti pripravené k okamžitému použitiu. Po prijatí takejto elektronickej správy a kliknutí na odkaz so simulovaným phishingom získa účastník podnet k poučeniu a môže byť automaticky zaradený do príslušného vzdelávacieho modulu.

Analýza a reporting

Výsledky podľa jednotlivých kampaní, skupín, typov zaradenia, recidívy, miesta. Plus podporné bezpečnostné plagáty, šablóny e-mailov, obrázky šetričov obrazovky.

Lepšie študijné princípy

Online obsah tvoria odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zatiaľ čo metodika školení je založená na psychologickom výskume a behaviorálnej vede. Prostredníctvom krátkych interaktívnych hodín so samostatným tempom sú vedomosti lepšie zapamätateľné a zamestnanci rýchlo získajú dôveru v zručnosti, ktoré si osvoja a ktoré môžu okamžite použiť vo svojej každodennej práci.

Výučba vyše 300 zručností

Školenia ponúkajú možnosť výberu z kompletného programu s viac ako 300 zručnosťami. Zamestnancom tak môžete poskytnúť konkrétne znalosti potrebné na bezpečné správanie. Každá téma je rozdelená do úrovní, od začiatočníkov po pokročilých. Každý zamestnanec tak môže študovať až po požadovanú úroveň.

Kontinuálna, postupná výučba

Zamestnanci môžu študovať vlastným tempom prostredníctvom praktických a pútavých online lekcií, ktoré rozvíjajú ich počítačové zručnosti; dáva im to slobodu pracovať bez obmedzení.

Automatizované a online

Všetko od pozvánok zamestnancov a e-mailov, cez nastavenie tempa hodín a podávanie správ na základe krokov je vstavané a automatizované.

Ďalšie výhody produktu:

Chráni príjmy

Chráni vašich zamestnancov pred kybernetickými útokmi, stratou výnosov a poškodením dobrého mena.

Ľahké nastavenie a dodanie

Uľahčuje správcom výber a poskytovanie osnov školenia ľubovoľnému počtu zamestnancov.

Výučba na všetkých úrovniach

Spoločnosť Kaspersky vie, ktoré zručnosti by zamestnanci mali rozvíjať, a preto do obsahu školení zabudovali rôzne témy a úrovne.

Merateľné výsledky

Správy o dosiahnutom pokroku, ktoré interným kolegom názorne preukážu výsledky odbornej prípravy.

 

V prípade záujmu o tento produkt alebo bližšie informácie o ňom nás neváhajte kontaktovať!