eWAY s.r.o.

eWAY s.r.o. logo

Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB)

Antivírus od Kaspersky poskytuje najlepšiu ochranu pre stredné a veľké podniky s flexibilným nasadením, inteligentným hlásením a minimálnymi falošnými poplachmi. Jedinečná ochrana pre každý koncový bod, nielen PC  – chránené sú aj servery Linux a zdieľanie súborov cez Windows Server a zabezpečuje a spravuje aj mobilné zariadenia. Natívne integruje ochranu koncových bodov do vašich existujúcich systémov (AD, SIEM, EMM atď.)

Kontrola a správa anomálií, aplikácií, webu a zariadení znižuje pravdepodobnosť chyby vzdialeného koncového používateľa a zmierňuje úniky údajov pomocou sprísnenia koncových bodov. 

Špičkový antivírus pre vašu infraštruktúru. V cloude alebo on-premise? Vy sa rozhodnete a my poskytneme Kaspersky Endpoint Security pre firmy s adaptívnou ochranou, automatickým blokovaním hrozieb a hardeningom systémov. Zapadá do akéhokoľvek prostredia a zastavuje ransomware a “fileless” útoky. Beží s minimálnym dopadom na zdroje a nevyskytujú sa konflikty softvéru ani bezpečnostné diery.

Poskytuje ľahký bezpečnostný engine pre infraštruktúru, aplikačné servery a počítače koncových používateľov v jednom produkte. Vyvážené úrovne ochrany sú ďalej vylepšené bránou firewall, automatickou distribúciou patchov, inventúrou softvéru a správou mobilných zariadení. Naši zákazníci si cenia výsledky, ktoré poskytuje náš produkt – potvrdené pravidelnými nezávislými testami a prieskumami. Je to kybernetická bezpečnosť, ktorej môžete veriť.

Antivírus je k dostaniu hneď v 3 verziách:

Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select

SELECT

Chráni pred najnovšími hrozbami, vrátane ransomware. Zabezpečuje koncové body čím znižuje riziko útokov. Pomáha zvyšovať produktivitu - prostredníctvom ovládacích prvkov využívajúcich cloud. Chráni servery a koncové body bez výrazného dopadu na výkon. Zabezpečuje rôzne prostredia - PC, Mac, Linux, iOS, Android. Zjednodušuje správu zabezpečenia - prináša jednotnú prehľadnú centrálnu konzolu.

Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

ADVANCED

Prináša novú generáciu ochrany proti známym aj neznámym hrozbám. Znižuje riziko útoku ochranou koncových bodov. Pomáha predchádzať strate alebo krádeži dôverných údajov. Odstraňuje zraniteľnosť pomocou patch managementu. Zjednodušuje správu zabezpečenia - prináša jednotnú prehľadnú centrálnu konzolu.
Zahŕňa všetky funkcie dodávané spolu s Kaspersky Endpoint Security for Business Select plus ďalšie technológie, ktoré ešte viac chránia vaše podnikanie.

Kaspersky Endpoint Security for Business Total

TOTAL

Znižuje riziko útoku ochranou koncových bodov. Poskytuje novú generáciu ochrany proti najnovším kybernetickým hrozbám. Šifrovaním údajov zabraňuje strate dôverných informácií. Odstraňuje zraniteľnosti čím zníži možnosti útoku. Chráni emailové servery, Internet gateway alebo aj SharePoint.

Detailné porovnanie jednotlivých verzií Kaspersky Security for Business – vyberte si možnosť zabezpečenia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

antivírus Kaspersky - porovnanie verzií

1SELECT verzia podporuje integráciu formou SYSLOG, od verzie ADVANCE je integrácia automatizovaná

Možné nadstavby tohto antivírusového riešenia:

Kaspersky® Endpoint Detection and Response Optimum

Aplikácia Kaspersky EDR Optimum stavia na aplikácii Kaspersky Endpoint Security for Business a poskytuje jedinú ľahko použiteľnú súpravu nástrojov, ktorá poskytuje hĺbkovú viditeľnosť, zjednodušené funkcie analýzy príčin, skenovanie IoC (Indicators of Compromise) a automatickú reakciu vo všetkých koncových bodoch.
(viac informácií o tejto nadstavbe nájdete TU)

Kaspersky Sandbox

Kaspersky Sandbox pomáha organizáciám bojovať proti rastúcemu počtu čoraz komplexnejších moderných hrozieb, ktoré môžu obísť existujúcu ochranu koncových bodov. Dopĺňa funkcie aplikácie Kaspersky Endpoint Security for Business, umožňuje organizáciám výrazne zvýšiť úroveň ochrany ich pracovných staníc a serverov pred predtým neznámymi škodlivými softvérmi, novými vírusmi a ransomwarmi, zero-day exploits a ďalšími – bez potreby vysoko špecializovaných aplikácií či tímu analytikov informačnej bezpečnosti
(viac informácií o tejto nadstavbe nájdete TU)

Porovnanie Kaspersky poduktov: Kaspersky Sandbox, Kaspersky Endpoint Security, EDR

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo testovaciu verziu nás neváhajte kontaktovať, prípadne zanechajte svoj e-mail a my Vás oslovíme čo najskôr: